Co Vás čeká při prodeji nemovitosti:
- Navštívím Vaší nemovitost.
- Zhodnotím technický stav a navrhnu prodejní cenu Vaší nemovitosti.
- Poté Vám předložím marketingový plán.
- Zjistím všechna vlastnická práva a jejich omezení, případně předložím řešení na jejich ukončení.

Jak probíhá prodej:
- Uzavřu s Vámi Zprostředkovatelskou smlouvu, ve které se sjednají podmínky prodeje nemovitosti (např. prodejní cena, výše provize, povinnosti smluvních stran,....)
- Pomůžu zajistit energetický štítek nemovitosti.
- Nafotím nebo vytvořím video nemovitosti, připadně si pozvu profesionálního fotografa. Připravím půdorys.
- Zajistím prohlídky nemovitosti se zájemci. Na prohlídce jsem vždy osobně přítomna.
- V případě, že o nemovitost projeví někdo zájem, připravím Dohodu o složení blokovacího depozita. Tato dohoda je třístranná (kupující, prodávající, realitní kancelář). V této dohodě se stanovují podmínky pro složení zálohy na kupní cenu. Běžnou praxí je, že zájemce složí částku ve výši provize realitní kanceláře. Důležitým údajem je také datum, do kdy má být částka složena. V Dohodě se dále uvede, jakým způsobem bude doplacena kupní cena a způsob, jakým bude doplacen zbytek kupní ceny a práva a povinnosti smluvních stran.
- Po podpisu Dohody o složení blokovacího depozita a složení zálohy, předám podklady advokátovi, který vytvoří smluvní dokumentaci.
- Ve spolupráci se všemi smluvními stranami a advokátem se upraví podmínky v Kupní smlouvě případně Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, Smlouva o úschově kupní ceny a návrh na vklad na katastr.
- Připravím Předávací protokol a pomůžu s přepisem energií.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ